Workshopen genomförs i samband med att Nomadisk Paviljong visas på Form/Design Center (Hedmanska gården) under under årets upplaga av Malmö Gallerihelg

Nomadisk Paviljong

Nomadisk Paviljong är ett projekt och en mobil paviljong av formgivaren Pia Högman. Paviljongen har ett tak av pressade näverark med syfte att upprätta en rumslig plattform för att initiera utbyte mellan personer, företag och föreningar. Ett annat mål med projektidén är att visa på björknäverns mångsidighet och flera av dess framstående kvaliteter. 

Näver – Det beresta materialet

Kerstin Sylwans och Bror Forslunds projekt Näver – det beresta materialet undersöker likheter och olikheter mellan traditioner och samtida skapande i det subarktiska näverbältet i Europa och Asien. Man har undersökt historiska kopplingar som skapat oväntade öar av samklang i formspråk och teknik på isolerade platser. 

Program

12.00

Introduktion till Nomadisk Paviljong 

12.10

Presentation av projektet Näver – Det beresta materialet

12.30 – 15.00

Workshop i nävertekniker med Kerstin Sylwan och Bror Forslund. Vi får ta del av föremål och lär oss mer om materialets potential och begränsningar. Ingen förkunskap krävs.