Utomhusutställningen Materiality & Aggregation har sin utgångspunkt i en policy-brief från Lunds universitet framtagen av forskningsprogrammet STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) om hur man möter samhällets stora hållbarhetsutmaningar relaterade till plast. Den är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom programmet och designer Kajsa Willner. Plast har en viktig roll att spela för en mer hållbar framtid genom dess materialegenskaper och funktionalitet men samtidigt måste materialets baksidor uppmärksammas. De fem vägarna; minskad konsumtion, ökad återvinning, färre typer, biobaserad plast och biologiskt nedbrytbar plast, tolkas separat i utställningen, men kommer tillsammans vara avgörande i omställningen till en mer hållbar framtid. I samband med öppningen arrangeras en paneldiskussion om hur design, akademi och industri kan samarbeta för ett mer hållbart plastsamhälle. Läs mer och boka din plats här››.

 

ANMÄLAN: Drop in, ingen anmälan*  

 

*Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster och begränsar antalet besökare till max 50 personer.