Utställningen LEK! undersöker de bakomliggande mekanismerna till varför vi leker men vill också ge en överblick över lekplatsens historia och förutsättningar. Skandinavien har en rik och till stor del oskriven historia av gestaltade miljöer för lek, med många givande utbyten mellan Danmark och Sverige i synnerhet. Till utställningen har kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Danska landskapsarkitekterna STED presenterar en modell ur sitt pågående projekt Sorøs Grønne Scene, arkitektkontoret Krupinski Krupinska visar sitt förslag på hur Davidhallstorget i Malmö skulle kunna omvandlas, danskollektivet Fanclub tolkar leken genom ett så kallat ”score” som besökare själva kan prova på. Konstnären Carl Boutard ställer tillsammans med det Malmöbaserade arkitektkontoret Our Architectural Office ut ett lekfullt skulpturförslag inspirerat av blåstång och serietecknaren Sara Granér delar tillsammans med filmaren Hanna Jageteg med sig av idéer om lek i staden. Utställningen har interaktiva element där besökare, såväl vuxna som barn, kan göra avtryck och modellera sin egen lekplats – i sand, med hjälp av klossar eller vid ett ritbord. Under en avgränsad period kommer en bygglek upprättas på Hedmanska gården i samarbete med byggleken Guldängen, detta som en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats. Utställningen ska ses som ett inlägg i debatten kring hur vi designar och ger plats för lek i staden. Tankesmedjan Movium vid SLU och Boverket ger besökare en inblick i var forskning om lek befinner sig idag, hur planering och utformning av lekplatser ser ut och vilka ideal, styrdokument och material som präglar vår tids utformning av lekplatser.

LEK! utställningskatalog

I katalogen har vi samlat samtliga utställningstexter tillsammans tillhörande fotografier och illustrationer. Finns att köpa i vår webbutik eller ladda ner katalogen som PDF här>>. Föreläsning: Tre perspektiv på lek i staden

Under årets Arkitekturdagar på Form/Design Center, den 4 sept 2019, hölls en föreläsning i samband med öppningen av utställningen "LEK!". Medverkande gjorde Helle Nebelon, Helle Nebelong Landscape Architecture, Anna Lenninger, Lenninger lek & landskap och Erik Hannerz, Bitr lektor sociologi, Lunds universitet. Moderator var Titti Olsson, Chefred STAD, Tankesmedjan Movium, SLU.

Tankar om lek i utställningen

Fem kreatörer från olika fält har bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text.

STED

Kulturhistoria som utgångspunkt för lek Sorøs historia handlar om en sofistikerad och förfinad tolkning av lekplatsen. På platsen hittar man därför inte klassiska element som gungan, rutschkanan och gungbrädan, utan snarare ett antal mycket speciella kuriositeter som knyter an till Sorøs kulturhistoria. STED är ett ungt kontor inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur med ett tvärvetenskapligt team av arkitekter, landskapsarkitekter, stadsplanerare och antropologer. Hos STED används styrkan i teamens olika bakgrunder för att skapa levande, poetiska och robusta stads- och landskapsrum, som alltid utgår ifrån kontext och kulturhistoria. I sitt arbete förstärker, iscensätter och förmedlar de platsernas särdrag med målet att skapa platser att känna tillhörighet till och identifiera sig med. Studion är baserad i Köpenhamn och startades 2015 av landskapsarkitekten Martin Hjerl och arkitekten Rosa Lund. sted-cph.dk

Krupinski/Krupinska Arkitekter

Skogsparken Krupinski/Krupinska Arkitekters idé är att skapa en skogspark på Davidshallstorg i Malmö. Davidshallstorg är en centralt belägen men likväl intim och fredad plats, omgärdad av butiker, caféer och det gamla polishusets vildvinsbevuxna tegelfasad. Idag är torget försummat och används framförallt som parkeringsplats. Skogsparken organiseras utefter ett rutnät och marken bearbetas med en tilltagande, dramatisk kupering från söder till norr. Topografin skapar rum med olika karaktär (ravinen, ängen, toppen, lunden, sänkan, passagen, branten, stupet...). Den ordnade parken i söder övergår gradvis till vild skog i norr. Variation i rytm, avstånd och regelbundenhet mellan träd skapar rum med olika karaktär (ljusa-mörka, öppna-slutna, logiska-kaotiska, trygga-farliga...). Krupinski/Krupinska Arkitekter arbetar med ett brett spektrum av projekt inom fältet arkitektur. Studion grundades av Konrad Krupinski och Katarina Krupinska år 2015 och har sedan dess utmärkt sig i både svenska som internationella sammanhang. www.kkark.com

Fanclub

Spiralek – ett score för lek I leken såväl som i dansen används kroppen som ett verktyg där alla sinnen sätts i spel och där gränser testas och utmanas. En tillfällig mötesplats där vi tillsammans får möjlighet att utforska olika relationer och hierarkier. Med SPIRALEK önskar Fanclub att inspirera både vuxna och barn till att skapa sina egna lekfulla situationer, med förutsättningar för att väcka fantasin, utväxla erfarenheter och lära känna varandra och staden de bor i. Dansarkollektivet Fanclub är baserat i Köpenhamn och består av Andrea Deres, Carolina Bäckman, Ellesiv Vestreim och Sofia Karlsson. Sedan 2010 initierar de projekt där de med dansarens metodik undersöker aktuella frågeställningar. Genom att skapa samverkan mellan olika genrer och ämnesgrupper är ambitionen att utvidga (konstnärliga) horisonter i relation till samtiden. fanclubdance.com

Carl Boutard + Our

Randig Knöltång Randig Knöltång var ett av åtta tävlande förslag till konstnärlig gestaltning av ett bostadsområde under uppförande i Reykjavik, Island. Förslaget är en förstoring av ett naturfragment med specifik koppling till förslagsplatsen, till synes obetydligt men ändå utsökt och fullkomligt i all sin enkelhet. Efter en längre period av insamling av olika fragment från platsen valdes en liten intorkad knöltångskrumelur som förlaga. Den hade hittats i strandkanten ett hundratal meter från den plats där den konstnärliga gestaltningen skulle uppföras. Det slutgiltiga resultatet är ett lekfullt landmärke med en abstrakt fast ändå metaforisk form som gör det möjligt för betraktaren att förhålla sig till verket på många olika sätt. De målade ränderna på ytan gör formen komplex och skapar en variationsrik rumsupplevelse då man rör sig omkring, över och under den. Carl Boutard, f. 1975 i Kiruna, är konstnär, bosatt i Reykjavik. I sitt konstnärskap fokuserar Carl Boutard på förhållandet mellan människa och natur. En viktig del i hans arbete är att samla på sig naturfragment som sedan blir till byggstenar i hans skulpturala arbeten. I processen utforskar han den form och rumslighet som uppstår då dessa till synes främmande fragment kombineras med varandra. Our är ett arkitektkontor i Malmö specialiserat på identitet och omvandling samt att utveckla och genomföra offentlig konst. I samarbete med konstnärer utforskar Our nya sätt att arbeta med rum och byggnadsverk genom digitala/fysiska metoder för gestaltning och tillverkning, som 3D-printning, 3D-skanning och VR. boutard.se www.ouroffice.se

Sara Granér + Hanna Jageteg

Magen i Malmö Magen i Malmö är en skulpturlekpark med konstverk och lekredskap som utgår från magen. Magen är central i kroppen, här finns de flesta av våra stora inre organ. Vi påverkar magen genom vad vi äter och hur vi lever och den påverkar oss, vårt humör och vår hälsa. Känslor, mat och tarminnehåll är viktiga teman i både vuxna och barns liv. Genom skulpturerna leker vi i och med det offentliga rummet med magen som utgångspunkt. Konstverken fungerar som lekredskap men konst ligger för oss alltid nära leken. Vi leker med färg, visuella intryck och tankar kring vad som är möjliga byggnadskonstruktioner i staden. Besökarna ges möjlighet att betrakta och känna på konsten men också att fundera vidare på hur vi kan leka med magar och hur det känns i magen att leka. Sara Granér är serietecknare och bildkonstnär som alltmer kommit att intressera sig för skulptur och tredimensionella uttryck. Hon har en rad utställningar bakom sig såväl i Sverige som internationellt. Våren 2019 debuterade hon som teaterregissör på Malmö dockteater. Hösten 2019 utkommer hennes sjätte bok på förlaget Galago. Hanna Jageteg är fotograf, filmare och 3D-projektör inom bygg. Hen blandar sin kreativa sida med den mer praktiska och skapar funktionella, hållbara byggnationer utan att kompromissa på lekfulla inslag av form och färg. www.galago.se/forfattare/sara-graner

Bygglek på Hedmanska gården

Under tre lördagar i september är alla barn välkomna att bygga en egen lekplats på Form/Design Centers gård! Detta är en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats. En bygglek är en lekplats barnen bygger själva. I samband med utställningen LEK! kommer medhjälpare från bygglekplatsen Guldängen i Malmö att finnas på plats på Form/Design Centers gård för att assistera besökande barn i byggandet. Läs mer >>  

Om utställningen i Radio P4 Hör om lek genom tiderna och modern bygglek i P4 Malmöhus med Ebba Granath >>   Pressbilder Ladda ner högupplösta pressbilder här >>