Tankesmedjan Movium har ett regeringsuppdrag att samordna kunskap kring barns och ungas utemiljö, och har varit delaktiga i skapandet av utställningen LEK! på Form/Design Center. Dagen bjuder på en guidad visning av utställningen, samtal med riksarkitekten och presentationer av pågående forskning kring barns och ungas utemiljö från forskare på SLU.

Program:

13.30 – Utställningen LEK!
Guidad visning med Tankesmedjan Moviums koordinator Lena Jungmark
14.15 – Barnperspektiv på gestaltad livsmiljö. 
Samtal mellan riksarkitekt Helena Bjarnegård och Lena Jungmark
14.50 – Var finns utomhusleken i barnens vardag? 
Presentation av Fredrika Mårtensson, SLU
15.20 – Vad betyder utemiljö för ungas livskvalitet? 
Presentation av Mark Wales, SLU (obs. på engelska)
15.50 – Fika

Moderator för seminariet är tidningen STADs chefredaktör Titti Olsson

Om utställningen LEK!

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt allt mer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring. Läs mer här>>.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Tankesmedjan Movium
KOSTNAD:
500kr (Gratis för Moviums partners).
ANMÄLAN: Anmäl dig här>>.