Vet du att du på ett nästan magiskt sätt kan göra fantastiska ljud av helt vanliga föremål? Du kan vara en del av instrumentet. Din kropp innehåller lite, lite elektrisk ström. Den gör så att du kan skapa ljud, oljud, musik, vibrationer och ljudvågor.

Sea of sound är en sinnlig utställning som riktar sig till så väl barn som vuxna där vi tillsammans undersöker nya klangvärldar och sambandet mellan ljud och rum med hjälp av lek. Genom att bryta med formen av traditionella instrument och material vill Studio See-daa aktivt uppmuntra till ett intuitiv deltagande utifrån kroppen och skulpturerna samt bryta mot förutfattade meningar om vad som kan vara ett instrument.

Studio See-daa

Studio See-daa är ett fristående ljudkonstkollektiv som undersöker samband mellan ljud och rum. Studio See-daa består av Hanieh Heidarabadi (arkitekt och formgivare) och Daniel Tjäder (kompositör och ljuddesigner).

Om Bästa Biennalen

Utställningen Sea of Sounds är en del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021, en konstfestival för barn och unga. Bästa Biennalen äger rum från 23 oktober till 7 november i hela södra Sverige och vänder sig till barn och unga som får uppleva och skapa konst tillsammans. Besök  Bästa Biennalen för mer information.