Med utgångspunkt i utställningen Sea of Sounds tar Studio See-daa er med på en ljudresa där vi utforskar teknologier som gör det möjligt att spela på helt vanliga vardagsföremål. Med hjälp av vår egen kropp och vad som helst som kan leda elektrisk ström undersöker vi olika material och hur de kan låta.

Studio See-daa är ett fristående ljudkonstkollektiv som är verksamt i Skåne och undersöker samband mellan ljud och rum. Studio See-daa består av Hanieh Heidarabadi (arkitekt och formgivare) och Daniel Tjäder (kompositör och ljuddesigner).

BÄSTA BIENNALEN

Utställningen Sea of Sounds är en del av Bästa Biennalens konstbiennal 2021, en konstfestival för barn och unga. Bästa Biennalen äger rum från 23 oktober till 7 november i hela södra Sverige och vänder sig till barn och unga som får uppleva och skapa konst tillsammans. Besök  Bästa Biennalen för mer information.