Sveriges Arkitekter Skåne vill med filmen Att skapa arkitektur lyfta fram vad arkitektur är och hur den formar vår gemensamma livsmiljö; hur rumsliga kvaliteter kan förhöja människors vardag och hur kvalitet och tidlöshet skapar grunden för framtidens bebyggelsemiljöer. I filmen kan man lyssna till arkitekterna bakom några av de projekt som fått utmärkelsen Skånes arkitekturpris.

Filmen genomlyser ett urval av de hus, platser och parker som fått Skånes Arkitekturpris och som delas ut årligen. Filmen handlar om vad arkitektur ”gör” – och vad vi gör av arkitekturen. Syftet med filmen är att öka förståelsen för vad arkitektur betyder och hur arkitekter bidrar till en god livsmiljö för såväl den enskilda människan som samhället i stort. De medverkande står bakom den prisade arkitekturen och ger oss en inblick i arkitekternas visioner och skapande arbete.

Deltagare i filmen

Carmen Izquierdo från Carmen Izquierdo Arkitektkontor
Cord Siegel från Siegel Architecture
Jonas Elding och Johan Oscarsson från Elding Oscarson
Petra Gipp från GIPP Arkitektur
Alexander Lenre Simittchiev från STADSTUDIO
Lina Dahlström och Niklas Bosrup från Sydväst – arkitekter och landskap

____

Projektägare: Sveriges Arkitekter Skåne
Produktionsbolag: MINT AB
Producent: Helene Mohlin
Manus: Helene Mohlin och Pernilla Olsson
Regi och klipp: Pernilla Olsson
Foto: Tim Strecker
Ljud: Samir Dounas

Med stöd av MINT AB.

Styrgrupp:
Agneta Hammer
Birgitta Ramdell Stamming
Caroline Dahl
Max Gerthel