Ett besök på Form/Design Center ger bredare perspektiv på ämnen som teknik, samhällskunskap, historia och bild. Vår designpedagogiska lektion SAKKUNSKAP för årskurs 4–6 är anpassad för att väcka elevernas intresse kring designens roll i vårt samhälle genom samtal och övningar.

Syftet med lektionen är att öppna upp för en dialog kring design och designens roll i skapandet av våra livsmiljöer samt uppmuntra till kritiskt tänkande kring konsumtion och produktion. Lektionens mål är att lära eleverna förstå kopplingar mellan material–teknik, handgjort–maskintillverkat, lokalt–globalt och kostnad–hållbarhet. Lektionen, som är kostnadsfri, är i sin helhet två timmar lång (inklusive raster).

Lektionen SAKKUNSKAP

Vi har utvecklat vårt designpedagogiska program med målsättning att ge eleven insikt i och kunskap om hållbar konsumtion och produktion. Under lektionen får vardagsföremål, i detta fall koppen, illustrera den täta kopplingen mellan design och vår omvärld. Detta för att ge eleverna insikt om de större sambanden. Syftet är att fördjupa bilden av design genom att ge ämnesöverskridande perspektiv som tangerar både historia, teknik, samhällskunskap och som tydligt kan kopplas till läroplanen.

Upplägg av lektionen


Del 1: Introduktion

Vi går igenom lektionens upplägg och vad eleverna kan förvänta sig av dagen.

Del 2: Människan och design

Här diskuterar vi vad design är. Vi utgår från koppen – ett vardagsobjekt som de flesta känner till. Vi talar om hur våra behov som människor har format vad vi skapar.

Del 3: Material och tillverkning

Vi går igenom ett flertal material som keramik, lera och glasyr. Vi pratar om deras egenskaper och hur människan har använt sig av materialen och metoder genom tiderna.

Del 4: Funktion och form

Vi går vidare med att diskutera vilka olika funktioner koppen har och vad funktion handlar om. Här lyfter vi exempel från pip-muggar för barn till koppar för synskadade och pratar om historiska stilar och nya trender.

Del 5: Massproduktion och hållbarhet

Valbar del i programmet.

Vi går igenom produktion och framför allt massproduktion och dess konsekvenser. Vi diskuterar orättvisa arbetsvillkor för vuxna och barn, utsläpp och hur vi kan skapa mer hållbara koppar.

— RAST —
 

Del 6: Designuppdrag

Nu ska eleverna testa på att göra en egen kopp med modellera, varje elev får i uppdrag att skapa en kopp med en unik brukare som de blir tilldelade.