En designer/designstudio kommer att väljas ut för att genomföra uppdraget att utveckla ett designkoncept för attraktiva rastplatser längs de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden som går från Växjö till Helsingborg via Blekinge och den skånska kusten.

Uppdrag 

Design av designkoncept för attraktiva rastplatser längs med de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden som går från Växjö till Helsingborg via Blekinge och den skånska kusten. 

Kravprofil 

Designer/s, designföretag som: 

Har utbildning inom industri-/produktdesign 
Är baserad i Skåne, Småland eller Blekinge 
Innehar ett bolag registrerat hos Bolagsverket 
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet 

Bedömning och urval

Bedömning av ansökande kommer att ske enligt en utvärdering där erfarenhet och dokumenterad kompetens bedöms. 

En designer/designstudio kommer att väljas ut för att genomföra uppdraget. Urvalet sker av representanter från Region Skåne och Form/Design Center. Om er ansökan är framgångsrik kommer ett avtal kring åtagande att skrivas mellan sökande och Form/Design Center.

Budget/arvode

Budget/arvode för uppdraget utgår om 70 000 SEK. Kostnad för ev. prototyp ligger inom arvodet. Lagstadgad moms tillkommer.

Bakgrund och syfte

Region Skåne är huvudman för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden som går från Växjö till Helsingborg via Blekinge och den skånska kusten. Tillsammans utgör lederna mer än 50 mil kvalitetssäkrad cykelled. Det gemensamma arbetet med huvudmannaskapet finansieras av de tre regionerna och 19 kommuner som leden tangerar. Från Helsingborg tar Kattegattleden vid som går längs kusten till Göteborg.

Syftet med etableringen av cykellederna är att de ska bidra till ökad fysisk aktivitet samt bidra till attraktiva upplevelser för lokala och tillresta besökare och en stärkt besöksnäring.

Lederna har genomgående en hög kvalitet men vid vissa sträckor saknas service som uppskattas av cyklisterna såsom sittplatser vid vackra utsikter och möjlighet att umgås, vila, pumpa/ladda cykel, fylla på vattenflaskan med mera.

Projektet CYKELPAUS - Attraktiva rastplatser för cyklister syftar till att förbättra servicen längs lederna och stärka identiteten för dessa, så att lederna kan ta plats på den internationella kartan som cykeldestinationer av hög kvalitet och därmed utgöra en attraktiv reseanledning för internationella och nationella besökare. Lederna ska utgöra en möjliggörare för tillväxt i besöksnäringen, landsbygdsutveckling, samt utgöra en positiv påverkan för miljön och bättre folkhälsa.

Om uppdraget

Uppdraget genomförs inom ramen för Sydostledens och Sydkustledens övergripande och långsiktiga arbete kring att skapa hållbar tillväxt och förbättrad folkhälsa i samarbete med andra sydsvenska regioner och kommuner.

Uppdraget kan ses som en förstudie i ett längre projekt, med förhoppning om att implementering kan ske i ett nästa steg (i närtid).

Som potentiella köpare av konceptet kommer kommuner och regioner kopplade till cykellederna att engageras under processen för input och feedback, med syfte att skapa engagemang och goda förutsättningar för att designkonceptet tas vidare och implementeras.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget består av att under perioden för uppdraget utveckla ett designkoncept i form av en produkt/lösning som:

Möjliggör attraktiva rastplatser för cyklister längs med cykelleden.

Erbjuder följande funktioner:

– Cykelställ

– Cykellås (önskvärt, ej nödvändigt)

– Sittplats

– Möjlighet att grilla

– Möjlighet att pumpa cykel

– Möjlighet att ladda cykel (önskvärt, ej nödvändigt)

– Information om användning

Tas fram med utgångspunkt i tre utvalda platser längs med cykelleden.

Utgör ett koncept som har potential att kunna appliceras på flera olika platser längs med cykelleden i olika landskapstyper såsom i kustmiljö, skog och öppna slätter.

Utgör ett koncept som har potential att kunna implementeras och underhållas av en tredje part, t.ex. en kommun eller aktör inom besöksnäring.

Utgör ett kostnadseffektivt koncept som erbjuder modularitet och anpassning för olika platser, behov och budget.

Tas fram med utgångspunkt i det närproducerade och lokala för Skåne, Blekinge och Småland.

Utgör ett koncept som erbjuder igenkänning mellan olika platser där det implementeras men också möjlighet för anpassning för olika områden, exempelvis genom olika materialval med en lokal förankring.
Utformas med fokus på bekväma och kvalitativa naturupplevelser, och de trender som är viktiga för besökare (se material för nedladdning).
Underlättar för lokalbefolkningen och besökare att utforska naturen på cykel.
Är genomtänkt utifrån ett ekonomiskt, hållbart och praktiskt perspektiv, inkl. tankar kring hur konceptet ska nyttjas av såväl lokalbefolkning som internationella besökare, t.ex. genom att information om användning är tillgängligt på olika språk.

Tidsplan

Uppdraget påbörjas i början av februari och avslutas i maj 2022.

31 januari

Deadline för inlämning av ansökan
9 februari

Tillkännagivande av utvald designer/designstudio
16 februari

Deadline för underskrivet och inlämnat avtal kring uppdrag med åtagande
9 april

Delleverans: tre alternativa koncept presenteras
9 maj

Deadline för leverans av koncept

Leveranskrav

Delleverans inkluderar presentation av tre alternativa koncept, varav ett väljs ut för fördjupning.
Slutleverans ska innefatta såväl beskrivning av designprocessen som slutligt designkoncept inkl. visualisering i form av exempelvis skisser, mood boards, ev. 3D-modell och/eller fysisk prototyp.