Projektet syftar till att förbättra servicen längs lederna och stärka identiteten för dessa, så att lederna kan ta plats på den internationella kartan som cykeldestinationer av hög kvalitet och därmed utgöra en attraktiv reseanledning för internationella och nationella besökare. Lederna ska utgöra en möjliggörare för tillväxt i besöksnäringen, landsbygdsutveckling, samt utgöra en positiv påverkan för miljön och bättre folkhälsa.

Bakgrund och syfte

Region Skåne är huvudman för de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden som går från Växjö till Helsingborg via Blekinge och den skånska kusten. Tillsammans utgör lederna mer än 50 mil kvalitetssäkrad cykelled. Det gemensamma arbetet med huvudmannaskapet finansieras av de tre regionerna och 19 kommuner som leden tangerar. Från Helsingborg tar Kattegattleden vid som går längs kusten till Göteborg.

Syftet med etableringen av cykellederna är att de ska bidra till ökad fysisk aktivitet samt bidra till attraktiva upplevelser för lokala och tillresta besökare och en stärkt besöksnäring.

Lederna har genomgående en hög kvalitet men vid vissa sträckor saknas service som uppskattas av cyklisterna såsom sittplatser vid vackra utsikter och möjlighet att umgås, vila, pumpa/ladda cykel, fylla på vattenflaskan med mera.

designers/arkitekter

Joel Karlsson, Karolina Halldin, och Cecilia Nilsson – Krook & Tjäder

Genom en open-call process har ett team från arkitektbyrån Krook & Tjäder bestående av Joel Karlsson (Industridesigner och specialist), Karolina Halldin (Arkitekt SAR/MSA och Landskapsarkitekt LAR/MSA) samt Cecilia Nilsson (Arkitekt SAR/MSA) valts ut för att genomföra uppdraget att utveckla designkoncept för attraktiva rastplatser längs de nationella cykellederna. Urvalet gjordes av representanter från Region Skåne och Form/Design Center.

För projektet CYKELPAUS är vi övertygade om att våra olika infallsvinklar inom arkitektur, landskap och industridesign har förutsättningarna att lyfta designkonceptet för attraktiva rastplatser till sin spets! / Cecilia Nilsson, Arkitekt SAR/MSA