Professor Karin Grundström ger en guidad visning på engelska i utställningen Allmänningen och ger inblickar i verken som visas. Utställningen baseras på forskning gjord i Malmö, Lund och Staffanstorp och visar bland annat påverkan av skiftesförordningarna på byar och allmänningar, hur planering av stråk relaterar till socioekonomiska skillnader, hur schaktmassor kan bli en allmänning och hur några Malmöbor väljer att ta plats i staden.

→ Specialvisningen ges även på svenska 16 maj kl 16–17.