Välkomna till en presentation och panelsamtal om Allmänningen. Med avstamp i utställningen lyfter vi frågor om vad allmänningen varit, planeringen av vår allmänt tillgängliga mark och om hur vi själva medverkar i att göra våra gemensamma rum. Hur kan konst, arkitektur och samhällsvetenskap samverka i utforskandet av allmänningen? Hur ska vi tänka om allmänningens framtid när förtätning och transporter tar alltmer plats i regionen?

Medverkande

  • Karin Grundström, professor i arkitektur, Malmö universitet
  • Martin Grander, bitr- lektor i urbana studier, Malmö universitet
  • Mathilda Rosengren, postdoc i urbana studier, Malmö universitet
  • Cecilia Wendt, fristående konstnär

Anmälan

Anmäl dig kostnadsfritt här

Seminarium: Allmänningen