Utöver att verka som en samlingsplats för visuella kreatörer och främja en mångfald av uttryck och spetskompetenser är det övergripande målet att skapa fler arbetsmöjligheter och schysstare villkor för verksamma bild- och formkreatörer över hela landet. Det görs bland annat via samarbetsprojekt, kurser, utställningar, medverkan vid mässor och events samt via den årliga katalogen Swedish Illustrators & Graphic Designers. Illustratörcentrum är en statligt finansierad uppdragsförmedling, som drivs med stöd från Kulturrådet, för att verka som centrumbildning. I Sverige finns det fjorton olika, som samlar i stort sett hela det fria professionella kulturlivet. Med uppdrag att som arbetsförmedlare verka i hela landet och främja villkoren för kulturskapare att kunna leva på sin profession. Läs mer om Illustratörcentrum »