Program

GESTALTNING OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

Hur omsätter man teori och politik till praktik? Behövs det nya former för stödsystem och vilka aktörer spelar en nyckelroll när vi skapar framtidens hållbara livsmiljöer? Hur kan det offentliga agera förebildligt och hur säkrar vi kvalitet framför kortsiktig ekonomisk vinning? 

9.00–9.15   
Introduktion

 • Dorte Bo Bojesen, VD, Form/Design Center 
 • Gitte Wille, Kulturchef, Region Skåne
 • Kris Johnson-Jones, Verksamhetsledare, Arwidssonstiftelsen (moderator)

9.15–10.30
Arkitekturakademin

Hur kan det rumsliga fältet ta plats i samhällsbyggandet? 

 • Per-Johan Dahl, Docent, LTH
 • Christer Larsson, Adjungerad professor, LTH
 • Björn Hellström, Adjungerad professor, KTH
 • Lars Marcus, Professor, Chalmers
 • Cornelia Redeker, Lektor, Umeå universitet
 • Lars Johansson, Prefekt, SLU Landskap

10.30–11.00
Förmiddagsfika

Fikapaus och nätverkande.

11.00–11.45 
Panelsamtal

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Tilltänkt plats är Östra Ramlösa där kommunen som äger marken planerar en ny stadsdel. Ett samtal om hur man omvandlar politik till praktik i större stadsutvecklingsprojekt med Östra Ramlösa som konkret exempel.

 • Kris Johnson-Jones, Verksamhetsledare, Arwidssonstiftelsen (moderator)
 • Jessica Segerlund, Chef, Arkdes Think Tank
 • Mats Hallberg, biträdande förvaltningschef, Kulturförvaltningen Helsingborg stad
 • Anna Möller, Stadsbyggnadsdirektör, Helsingborg stad 
 • Magnus Windblixt, Fastighetsdirektör Regionfastigheter

11.45–12.00
Samtal 

Statliga stöd och EU-program inom hållbar stadsutveckling.

 • Kris Johnson-Jones, Verksamhetsledare, Arwidssonstiftelsen (moderator)
 • Sara Palo, Uppdragsansvarig hållbar stadsutveckling, Tillväxtverket 

12.00–13.15
Lunchpaus på stan

 

0% - TRANSFORMATION SOM ALTERNATIV TILL RIVNING I KULTURMILJÖER

Hur kan vi adaptivt återanvända snarare än att slentrianmässigt riva? Vad gör vi med beståndet av byggnader och stadsdelar från mitten till slutet av 1900-talet vars form och rumsliga konfiguration inte överensstämmer med konventionerna för vad som anses estetiskt tilltalande idag?

13.15–13.30
Introduktion

 • Kris Johnson-Jones, Verksamhetsledare, Arwidssonstiftelsen (moderator)
 • Magnus Lunderquist, Ordförande, Region Skånes kulturnämnd 
 • Jessica Jönsson, Nätverket Kulturmiljö Skåne
 • Per-Johan Dahl, Docent, LTH

13.30–14.20
Föreläsning + samtal

Obs! Föreläsningen hålls på engelska

 • Michele Bonino, Forskare, Politecnico di Torino
 • Julia Svensson, Biträdande kulturchef HD-Sydsvenskan (samtalsledare)

14.20–14.50
Eftermiddagsfika

Fikapaus och nätverkande med grannkonferensen Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar och formar framtidens städer? som arrangeras av Granitor (Sea U och Embassy of Sharing).

14.50–16.00
5x5 Reflektioner + panelsamtal

 • Caroline Dahl, Universitetslektor, SLU landskap 
 • Suzanne Pluntke, Boverket
 • Björn Bensdorp-Redestam, Avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg
 • Pia Lindberg, Ordförande, Sliperiet Gylsboda 
 • Hanne Birk, Utvecklingschef, Varvsstaden AB 
 • Julia Svensson, Biträdande kulturchef HD-Sydsvenskan (samtalsledare)

16.00–16.20
Uppsamling

Vilka lärdomar tar vi med oss?

 • Kris Johnson-Jones, Verksamhetsledare, Arwidssonstiftelsen (moderator)
 • Per-Johan Dahl, Docent, LTH

16.20–16.40
Prisutdelning Skånes Arkitekturpris 

Varje år utlyser Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne ett skånskt arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Priset delas ut av Agneta Hammer, ordförande, Sveriges Arkitekter Skåne.

17.00–19.00 
Mingel Skånes Arkitekturpris  

Plats: Sveriges Arkitekters paviljong vid Parapeten

 


MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR