Melissa Ciardullo börjar seminariet med att ge ett större perspektiv på cirkulär ekonomi och några av de hållbarhetsutmaningar vi alla står inför. Anna Gudmundsdottir från Malmö Upcycling Service kommer att ta över och presentera syftet med workshopen och även visa på lokala exempel. Seth och Akil från RESOLVE COLLECTIVE därefter att sätta ramarna för den kommande workshopen och dela med sig av kunskap och insikter från sina egna erfarenheter med att arbeta med konst, design och arkitektur för att göra samhällsfokuserat arbete som vill verka för en långsiktig påverkan på området och dess invånare.

 

Om RESOLVE COLLECTIVE

RESOLVE COLLECTIVE ett tvärvetenskapligt designkollektiv som syftar till att möta komplexa, sociala utmaningar genom att kombinera arkitektur, konst, teknik och ingenjörskonst. De har arrangerat ett flertal projekt, workshops och föredrag i Storbritannien och Europa, samt olika initiativ för att introducera unga människor från underrepresenterade bakgrunder till koncept inom tvärvetenskaplig design. Gemensamt för de båda initiativen är att de arbetar med att ta tillvara på lokala resurser både material och kunskapsmässigt.

Om Malmö Upcycling Service

Malmö Upcycling Service är en designstudio, baserad i Malmö sedan 2017, som skapar produkter, interiörer, installationer och andra konstnärliga gestaltningar genom att använda spillmaterial från industri. Syftet med initiativet är att ta fram exempel som visar möjligheterna med att använda spill och försöka ändra synen på materialet för att ses som en resurs snarare än oönskad biprodukt från övrig tillverkning.

MALMÖ IN THE MAKING

Common grounds är en del av Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. Läs mer här.