Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Konferensserien undersöker designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. Röhsska museet och Form/Design Center är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.

Programmet för den fjärde konferensen kommer släppas under våren.

Politiken för gestaltad livsmiljö

I politiken för gestaltad livsmiljö tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. 

Läs mer om politiken för gestaltad livsmiljö här