Röhsska Museet är en regional mötesplats för design och konsthantverk med uppdrag att samverka med lokala, regionala och nationella aktörer inom området. Under 2018 medverkade Röhsska museet inom ramen för mötesplatsuppdraget i Göteborgs Stadstriennal med ett eget program  i Gothenburg Design Festival i samarbete med HDK.

Röhsska museet vill etablera sig som den självklara samarbetspartnern och mötesplatsen för form- och designområdena och dess aktörer i Göteborg och Västra Götaland. Röhsska vill också befästa sin roll som en plattform inom Göteborgs Stad för den publika delen av området Gestaltad livsmiljö.

Läs mer om Röhsska Museet »