Förändringen innebär i praktiken ett namnbyte till ”Form/Design Center” och en stadgeändring. Verksamheten drivs fortsatt med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd och vi arbetar enligt uppdrag och ramverk från våra anslagsgivare. Vår ambition är att samverka med Svensk Form ytterligare och driva frågor tillsammans – jämbördigt som två starka självständiga organisationer.

Information till medlemmar vars medlemskap startade innan den 10 april 2024:

  • Du är nu medlem i föreningen Form/Design Center (tidigare ”Svensk Form Syd – Form/Design Center” med samma organisationsnummer). 
  • Medlemskap i föreningen Form/Design Center räknas från den månad du inträdde som medlem i ”Svensk Form Syd – Form/Design Center” och förlängs automatiskt efter en 12-månadsperiod. 
  • Ditt medlemskap är kostnadsfritt fram till periodens utgång. 
  • Vill du avsluta ditt medlemskap i föreningen Form/Design Center, maila form@formdesigncenter.com
  • För frågor om ditt medlemskap i Svensk Form och blivande regionalförening Svensk Form Skåne-Blekinge, vänligen kontakta info@svenskform.se

Bakgrund

2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö och vi är officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center har ett permanent uppdrag från regering, region och stad med en verksamhet som är bredare och mer omfattande än Svensk Forms övriga regionalföreningars verksamheter i landet. Form/Design Center driver en verksamhet som är starkt förankrad i regionen, men är också en etablerad aktör både i en nationell och internationell kontext. 

Form/Design Center har under lång tid upplevt det som utmanande att verka inom regionalföreningens stadgar i samband med att organisationen vuxit och breddats. Samtal har förts under många år, vilket 2014 ledde till en stadgeändring. Diskussionerna förstärktes ytterligare 2018 när Form/Design Center fick ett eget statligt uppdrag. 

Målsättning och behov

Form/Design Center är och vill uppfattas som en autonom och substantiell aktör inom arkitektur, design och konsthantverk. Form/Design Center vill agera tillsammans med andra organisationer på lika nivå i ett större ekosystem som adresserar den gröna omställningen och utveckling av hållbara livsmiljöer för alla. Däribland Svensk Form och Sveriges Arkitekter. Form/Design Center har behov av att bygga en oberoende verksamhetsstruktur med tydlig varumärkespositionering och ett stabilt ekonomiskt ramverk. 

Varumärke

Form/Design Centers varumärke innefattar mer än det fysiska sädesmagasinet. Det speglar en mångsidig, etablerad verksamhet i bred samverkan med offentlig sektor, akademi, bransch och näringsliv. För att undvika otydlighet och varumärkesförvirring har hittills endast Form/Design Centers varumärke kommunicerats på hemsida, sociala medier etc, vilket ledde till att Svensk Form Syds varumärke inte blev synliggjort. När Form/Design Center samarbetar med andra organisationer på jämställd nivå, som t.ex. med Sveriges Arkitekter, kommuniceras alltid båda varumärkena som avsändare till gemensamma satsningar. Form/Design Centers målsättning är att samarbeta på motsvarande sätt med Svensk Form och därmed lyfta fram och främja organisationens varumärke.

Ekonomiskt ramverk

Form/Design Center arbetar med nationell och nordisk finansiering, vilket möjliggör en organisation som kan generera nytta för många. För att bygga trovärdighet hos anslagsgivare och andra finansiella partners som en tongivande aktör vill Form/Design Center inte längre endast agera som en regionalförening.

Framtid och samarbete

Form/Design Center ser utvecklingen av associationsform som positiv för verksamhetens framtid. Vår ambition är att stärka samverkan med Svensk Form ytterligare.