Historien bakom Norrgavel är en historia om starka värderingar. Det är inte alltid enkelt att följa sin övertygelse, men vi har sedan starten en tredelad värdegrund som hjälper oss att hålla kursen. Vi driver vårt företag framåt utifrån ett humanistiskt, ett ekologiskt och ett existentiellt perspektiv.

Norrgavel startades 1991 av Nirvan Richter, arkitekt från KTH och utbildad i snickeri på Carl Malmsstenskolan. Hans intresse för möbler och möbelskapare väcktes tidigt och som nyexaminerad arkitekt på 80-talet insåg han snart att han ville lära sig mer om möbler, snickerihantverket och konsten att skapa goda hemmiljöer. Han uppfattade dåtidens svenska arkitektvärld som hårt styrd av modernismen och uppfattade inredningsarkitekturen som något av en frizon.

Det var också som arkitekt för Carl Malmstenutställningen på Nordiska Museet i Stockholm 1988 som Nirvan Richter för första gången blev känd i ett vidare sammanhang. Här kom några typiskt Richterska drag fram: kunskapen om ämnet, respekten för det gedigna hantverket, kreativiteten och den lite rebelliska lekfullheten. Ambitionen var att lyfta ner Malmsten från piedestalen och blåsa bort något av dammet och högstämdheten för att bättre kunna visa hur relevanta många av hans idéer fortfarande var.

Norrgavels möbler kan karaktäriseras av ord som enkelhet, känsla och närvaro, liksom ärlighet och långsiktighet. Men det är inte primärt möbler vi säljer, utan ett förhållningssätt till inredning, egentligen till livet i stort. Denna helhetssyn på inredning har vi försökt fånga i följande beskrivning av värdegrunden som humanistisk, ekologisk och existentiell.