Textil och produkt designern Lisa Darland har som mål att berika människors haptiska upplevelse av vardagen genom taktilitet, färg och form. Hon utmanar traditionella textila tekniker för att förbättra användarens upplevelse, hitta nya uttryck, minimera avfall och utveckla produkter för en cirkulär produktionscykel. Genom att utnyttja både olika teknikers och materials egenskaper.

Efter att hon tagit sin masterexamen i design från Det Kongelige Akademi 2019 med ett utbyte vid Rhode Island School of Design, startade hon i början av 2020 sin egen studio