Jag arbetar med konst med särskilt intresse för offentliga och semioffentliga miljöer. Min expertis utgörs av en gedigen materialkännedom som spirar ur en konsthantverkelig praktik. Keramiska och textila material tenderar att vara i fokus.