Utställningen Swedish Fashion & Design Stories porträtterar ett antal designer som på olika sätt gått i bräschen för den svenska designscenen sedan millennieskiftet. Dessa pionjärer är unika i sin praktik, men förenas genom hantverk, konstnärlig tradition och socialt engagemang – tydliga tendenser inom samtida svenskt mode och design som utställningen sätter i ett större samhälleligt perspektiv.

Swedish Fashion & Design Stories sätter fokus på några banbrytande individuella designer och berättar därför en delvis annan historia än den om de stora kommersiella framgångssagorna som placerat Sverige på den internationella designkartan.

Swedish Fashion & Design Stories är ett text- och bildbaserat utställningskoncept som producerats av Svenska institutet för att svenska utlandsmyndigheter ska kunna berätta om svensk design runt om i världen. Utställningen är curerad av Rebecca Ahlstedt och har tagits fram i samverkan med Form Content. Den kommer under 2017 att visas i ett flertal länder, men har tidigare inte visas i sin helhet i Sverige.

Visningen är ett samarbete mellan Svenska institutet, Form/Design Center och Sveriges ambassad i Köpenhamn.

PORTRÄTTERADE DESIGNER
Swedish Fashion Stories:
Ann-Sofie Back, Sandra Backlund, Martin Bergström, Erik Bjerkesjö, Ulrika Elovsson, Ida Klamborn, Lamija, Minna Palmqvist, Bea Szenfeld, Patrik Söderstam

Swedish Design Stories:
Zandra Ahl, Anton Alvarez, Front, Färg & Blanche, Åsa Jugnelius, Märta Mattsson, Samir Alj Fält, Transformator, Uglycute, Örnsbergsauktionen

Läs mer om utställningen på Mynewsdesk »