Huset har agerat ”testsite” för regenerativt byggande och har genom konst, arkitektur och deltagarbaserade arrangemang blivit en plats för experiment, kunskap och förändring. Som metod har Steninges historia och förutsättningar omsorgsfullt studerats för att värna om platsens ekosystem, kulturlandskap och de lokala bygg- och materialtraditionerna. I grunden vilar en önskan om att bygga, bo och leva i samklang med omgivande natur. Kanske ryms lösningarna för de stora utmaningarna vi står inför i den lilla skalan?

Utställningen presenterar process och erfarenheter varvat med byggteknik och konstnärliga verk. I en brevväxling mellan paret och arkitekten Lars Fridén växer ett poetiskt samtal fram om ideologi, identitet och plats.

 

Patrik Bengtsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare utbildad på Konstfack, Capellagårdens möbel- och inredningssnickeri och med erfarenhet inom byggnadsvård. Arbetar som konsult till FOJAB arkitekter i Malmö och driver parallellt designstudio med möbelformgivning. Menar att teori och praktik behöver interagera i större utsträckning.

Caroline Mårtensson konstnär, utbildad på Konsthögskolan i Malmö (M.F.A), samt kortare utbildningar inom odling och miljövetenskap. Arbetar forskningsbaserat, tvärvetenskapligt, plats- eller situationsbundet i förhållande till frågor inriktade på miljö och klimat, med ett intresse för de psykologiska barriärer som ligger i vägen för engagemang och normförändring.