SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Hemsidan synliggör lokala tillverkare och på så vis skapas fler möten och förenklar samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Plattformen drivs nationellt med hjälp av ett nätverk av regionala hubbar som listar lokala företag och tillverkare i sina regioner. 

Under Stockholm Furniture Fair får du i utställningen SPOK Sample ta del av plattformen i fysisk form med materialprover och tillverkningsmetoder från alla de regionala hubbarna. Materialproverna – allt från trä, metall, textil, glas, plast och sten representerar den bredd och variation av kunskap som finns inom svensk tillverkning och syftar till att inspirera formutövare att producera lokalt.

I vår monter (C04:25) ställs även resultatet från projektet DES&DO! ut där hubben SPOK Västra Götaland tillsammans FORM & folk matchat ihop 14 team av formgivare och regionala tillverkare. I utställningen presenteras produkter, idéer, skisser och prototyper som teamen under sex månader utvecklat tillsammans. Syftet med matchningsprojektet är att inspirera till fler samarbeten och synliggöra den mångfald av tillverkning och design som finns i Västra Götaland.

SPOK

SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö.

SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades 2016 i Skåne och har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne, Kulturrådet och Tillväxtverket. SPOK har sin utgångspunkt från Form/Design Center som är huvudman för projektet.