Utställningen Produktionsnoveller visar ett urval av designduon Folkforms produktion från det senaste decenniet. Chandra Ahlsell och Anna Holmquist är på plats och visar utställningen kl 12.30.

Folkform

Folkform, bestående av Chandra Ahlsell och Anna Holmquist, har sedan starten 2005 arbetat med att genom formgivning av möbler och föremål förmedla förståelse för vårt industriella arv – för människorna, platserna och processerna. Inte sällan lyfter de fram produktionstyper som riskerar att gå förlorade eller flyttas – och med dem all den kunskap som ärvts från generation till generation. Folkform har en stark fascination för material och just materialen får ofta leda vägen i deras utforskningar. Det började redan 2005 när Ahlsell och Holmquist inledde ett samarbete med den sista Masonitefabriken i Sverige, ett arbete som fortsätter än idag.

 

ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs  

 

Utställningen är producerad av Vandalorum  Tack till: Konstfack, Malmstens Linköpings universitet, Magnus Laupa, Masonitefabriken i Rundvik och Finnish fiberboard Utställningen är möjliggjord av Kulturrådet, Region Jönköpings län, Värnamo kommun och Vandalorums Partners: Hamrin, Liljedahl, Svenstig