Modulär och återanvändbar designpaviljong

”Den svenska designpaviljongen 2019 är byggd helt i furu i en form som för tankarna till ett tempel. De överdimensionerade pelarna och balkarna skapar tolv lika stora rum, placerade i en arkad runt ett centralt atrium. Genom att placera de kvadratiska pelarna diagonalt skapas siktlinjer som uppmuntrar besökare att röra sig fritt genom de olika rummen. Paviljongen står direkt på mässgolvet för att bokstavligen sänka trösklarna och förenkla steget in i utställningen.

En av de bärande idéerna i arbetet med paviljongen har varit att säkerställa att den kan användas vid fler tillfällen. All konstruktion är därför modulär och förmonterad för att snabbt kunna sättas upp, plockas ner, och sättas upp igen; ett temporärt monument med kort varsel”, säger Björn Förstberg och Mikael Ling, arkitekter Förstberg Ling.

Om Förstberg Ling

Förstberg Ling är ett arkitektkontor som startades 2015 av Björn Förstberg och Mikael Ling. Med bas i Malmö arbetar de med både arkitektur, inredning och möbler. Kontoret utsågs nyligen till Årets Formbärare 2019 av regionalföreningen Svensk Form Syd.

Om Svenskt Trä

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter Svenskt Trä fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material.

Den svenska designpaviljongen på London Design Fair

Den 19–22 september presenterade Form/Design Center för tredje gången den svenska designpaviljongen på London Design Fair. Paviljongen rymmer 12 sydsvenska designföretag och utgör en gemensam plattform där varje utställare lyfts fram individuellt samtidigt som de förstärker varandra.

Paviljongen kunde genomföras och visas tack vare generöst stöd från Svenskt Trä som samarbetspartner och sponsor.