Tio grupper presenterar vad de kommit fram till genom Material Driven Design. Vilka nya material har skapats och vilka koncept- eller designlösningar får vi se?

Arbetet har delats upp i tre huvudområden:

DIY, Do-It-Yourself – att undersöka om det finns nya användningsområden för textilrester som annars hade hamnat på deponi (landfills) i tredje världen.
CIY, Cook-It-Yourself – att skapa egna plaster (bio-polymerer) utifrån förnyelsebara råvaror som återfinns i de flesta kök.
GIY, Grow-It-Yourself – odla och utveckla scoby dvs. en jäst- och bakteriekultur som normalt används för att producera kombucha (fermenterat te) för att hitta nya användningsområden för detta material.

MDD-processen delas upp i flera steg som omfattar bl. a. "tinkering" (manipulera och testa materialet), användarstudier och benchmarking utifrån liknande material. Detta skapar underlaget för en materialvision som till slut leder till produktkoncept som försöker förmedla materialets potential så tydligt som möjligt.