“Touch comes before sight, before speech. It is the first language and the last, and it always tells the truth”.

– Margret Atwood

Har du någonsin velat röra vid konstverket i ett galleri? Den sensoriska utforskningen kan erbjuda alternativa insikter i hur något gjorts och av vilket material. Att få röra i motsats till att bara se kan, enligt Lauras filosofi, leda till mer inkluderande konst- och hantverksutställningar.

Laura Blake är en brittisk konstnär baserad i Dals Långed, Dalsland. Hon har en BA i Broderi från Manchester School of Arts och en Master i Textil-Kropp-Rum från HDK – Valand Steneby. Hon har även studerat snickeri. Laura arbetar både i Sverige och internationellt med utställningar och projekt kring taktil konst där hennes forskning fokuserar på hur hantverk kan bli mer tillgängligt.