I ett naturhus på den halländska landsbygden har formgivaren Patrik Bengtsson och konstnären Caroline Mårtensson skapat både en bostad i form av ett hampakalkhus i växthus och en plattform för kunskapsdelning. Utifrån denna kontext prövas metoder för hållbart byggande och omställning genom konst, arkitektur och deltagarbaserade evenemang. Genom utställningen delas deras processer och erfarenheter - allt från hur byggnationen integrerats i befintligt landskap till dagvattendamm och naturinventeringar för bevarande och maximerande av biologisk mångfald.

 

Patrik Bengtsson, inredningsarkitekt och möbelformgivare utbildad på Konstfack, Capellagårdens möbel- och inredningssnickeri och med erfarenhet inom byggnadsvård. Arbetar som konsult till FOJAB arkitekter i Malmö och driver parallellt designstudio med möbelformgivning. Menar att teori och praktik behöver interagera i större utsträckning.

Caroline Mårtensson konstnär, utbildad på Konsthögskolan i Malmö (M.F.A), samt kortare utbildningar inom odling och miljövetenskap. Arbetar forskningsbaserat, tvärvetenskapligt, plats- eller situationsbundet i förhållande till frågor inriktade på miljö och klimat, med ett intresse för de psykologiska barriärer som ligger i vägen för engagemang och normförändring.