Utställningen Define/Refine lyfter diskussionen om arkitekturens roll för en regions identitet och karaktär. Den tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism, ett begrepp som i utställningen har tolkats och fördjupats. Kritisk Regionalism är ett förhållningssätt snarare än en stil, ett förhållningssätt som i arkitekturen söker förena lokal kultur med global civilisation. En platsanpassad arkitektur som exempelvis bejakar hur man bygger smart i ett visst klimat, tar hänsyn till befintligt socialt liv, och som använder sig av lokala material och byggnadstekniker.

De fem inbjudna teamen ledda av arkitekter lyfter fram varsitt scenario för en framtida arkitektur som är förankrad i sin region och plats. Fem scenarier som varken visar på heltäckande lösningar eller svar, utan ska ses som en startpunkt för ett fortsatt samtal om arkitektur, landskap och stadsbyggnad i denna del av världen. I en tid präglad av globalisering och internationalisering med urbanisering och storskalig stadsutveckling pågående i många delar av världen, finns det behov av att diskutera arkitektur som en del av platsens och regionens karaktär och själ. Att stärka regioners särart är förenligt med, och önskvärt i, en global och mer hållbar värld.

Utställningskatalog

Läs utställningskatalogen online här›› eller köp den i vår webbutik.

Se presentation

Se teamen presentera sina bidrag i utställningen under Arkitekturdagarna 2020. Under Arkitekturdagarna gav också Tom Avermaete – Prof. Dr, ETH Zurich, en föreläsning om kritisk regionalism.  

Deltagande team

VÅR MYLLA »

SKÅNSK LERA OCH TEGEL »

FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN »

KALK GER FORM »

100 FORMER/100 BERÄTTELSER »