Karin Sundberg är arkitekt och driver firman KarIN, med tyngdpunkt på konceptutveckling, arkitektur samt utställnings- och inredningsdesign.

Karin har mångårig erfarenhet av projekt inom stadsbyggnad, arkitektur och design. Karin brinner för hållbar utveckling och gestaltning och inspireras av en växelverkan mellan olika skalor och sammanhang.

Karin vurmar för narrativ gestaltning och formstark design. Ett aktuellt projekt just nu är den svenska designpaviljongen på London Design Fair som öppnar 20/9 2018. Ett annat spännnande projekt är BPLFW NOW 2020, en stor utställning för IKEA på ca 13.000 kvm, där Karin arbetar med det övergripande konceptet och design.