I ett unikt samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology har studenter utforskat lösningar och framtidsscenarios för Nyhamnen och Nairobi Dam. Med bilder och affischer presenteras arbetena som medverkar i studenttävlingen kopplat till IFLA 2023.

MALMÖ IN THE MAKING

Utställningen är en del av Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. 

Läs mer ››