I samband med den stora världskongressen IFLA arrangerar Sveriges Arkitekter Skåne en heldag på Form/Design Center där du kan följa livesändningarna kostnadsfritt, samtala och diskutera med kollegor samt ta del av en föreläsning av Katrina Wiberg, arkitekt och lektor på Arkitektskolen Aarhus.

Program

08.30
Frukost

09.00–13.00
Föreläsningar livestream:

09.00-10.00
Opening ceremony

10.00–11.00
Sir Jellicoe Award presentation

10.30–11.30 
Beyond corridors: Paths to the attractive cities of tomorrow

11.30–12.30 
Keynote: Shifting Landscapes: Emergent interactions from Kibera to Coachella, to Stockholm, and back

12.30–13.30
Lunchpaus

13.20–14.50 
Föreläsningar livestream:

12.00–13.00
Keynote: Co-designing the Public Realm: The GoDown Arts Centre’s HerCity Herstreets Initiative.

13.30–14.30
Keynote: Torey Carter-Conneen

14.00–15.00 
Keynote: Eva Pfannes

15.00–15.15
Fika

15.15–16.30
Föreläsning med Katrina Wiberg
 

Katrina_Wiberg


Katrina Wiberg is an Associate Professor in landscape architecture at the Aarhus School of Architecture (AAA). Katrina has a solid background in architectural practice and is now teaching and researching at the AAA. Katrina is working with transformative design research/landscape architectural research through design in practice-oriented, transdisciplinary contexts within the field of green transition and climate adaption in the context of waterscapes and nature-based solutions in urban landscapes, focusing on multiple benefits such as biodiversity, social coherence and equity, safe spaces, sensory spaces and atmosphere.

Katrina´s current research is on sea-level rise, coastal cities and adapting urban landscapes to changing waterscapes, with a departure in transformative design via nature-based strategies with long-term perspectives. Some of her main methods are interaction research and mapping, thus focusing on transferring data and knowledge via visual formats and interaction.

16.30
Avslutande diskussion och frågor

Vad är IFLA World Congress 2023?

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för utövare inom landskapsarkitektur och stadsplanering: IFLA World Congress.

IFLA är kort för International Federation of Landscape Architects, landskapsarkitekternas internationella forum, som håller en världskongress varje år. Denna är IFLA:s första bilaterala kongress och sker i Stockholm och Nairobi. Kongressen vänder sig till alla som jobbar med byggd miljö.

Vad händer där?

På kongressen framträder en mängd talare, som filmas och kan ses digitalt. Ett huvudsyfte är mötena mellan yrkesverksamma från olika områden och platser: Att skapa samarbeten över gränserna och på så sätt hitta lösningar på de mest angelägna globala frågorna. Forskare och praktiker deltar därför i parallella sessioner, utvalda av en internationell granskningsgrupp utifrån deras inskickade abstracts.

I Stockholm delar IFLA 2023 ut Sir Geoffrey Jellicoes pris, landskapsarkitekternas mest prestigefyllda internationella pris. Dessutom sker prisutdelningen av IFLA:s studenttävling och studenterna håller en workshop.
Vid sidan av programmet på Filadelfia Convention Centre sker studiebesök och utflykter, liksom förstås mingel och fest!

Målgrupper är arkitektkontor och närliggande professioner i Sverige, Kenya och övriga världen, liksom politiker och opinionsbildare.

Varför temat Emergent Interaction?

Vi har för många akuta problem att ta itu med för att fortsätta som vi har gjort hittills. IFLA 2023 sätter ljuset på klimatförändringarna, hotet mot biologisk mångfald och bristen på jämlikhet – och hur vi kan vrida utvecklingen åt rätt håll.

Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser.

IFLA 2023:s syfte är spirande samarbeten mellan människor med olika kunskaper och bakgrund. Genom samarbete med alla som jobbar med den byggda miljön når vi överenskomna miljömål, som vilar på en grund av social hållbarhet. Vi ser att morgondagen tillhör det kreativa samarbetet, inte det ensamma geniet. Kongressen ska göra det tydligt för besökaren hur hen, genom samarbete med andra, kan bidra till klimatomställningen.

Genom att mötas över gränserna kan angelägna samhällsfrågor få nya svar. Kenya och Sverige är två olika geografiska zoner, men effekterna av klimatets förändringar har inga gränser. Vi genomför den första bilaterala kongressen i Stockholm och Nairobi för att visa hur frågor som katastrofväder, torka och luftföroreningar berör invånarna över hela jorden, fast på olika sätt på grund av var man lever.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle ska ske på basis av jämlikhet. I stads- och landskapsplanering ska alla inkluderas – social och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Hur dialoger utvecklas för att öka medborgarengagemang, vikten av offentliga platser av sociala och miljömässiga skäl samt hur de designas är angelägna frågor för IFLA 2023.

Landskapsarkitekter agerar lokalt och tänker globalt. De kan och vill bidra till omställningen till ett socialt hållbart och klimatsmart samhälle, rikt på biologisk mångfald. Lokala förutsättningar fäster i kulturmiljö. Landskapet är bärare av dimensionen tid. Historia och kultur hjälper landskapsarkitekterna att designa platser som anpassas till vår tid. Med fingrarna i jorden och huvudet i de globala samhällsfrågorna skapar kåren landskapsarkitektur som är platsspecifik, resilient och jobbar med naturen, inte mot den.