Under eftermiddagen lyfter vi frågor som rör både formutövare och tillverkare och vilka behov som finns. Vi diskuterar hur saker kan utvecklas och hur kan det skapas mer lokalt förankrad tillverkning – och i förlängningen mer lokal konsumtion. Vad är viktigt att ha med sig om SPOK etableras i huvudstaden?

SPOK utför just nu en förstudie med medel från Region Stockholm där vi tillsammans med Sanna Lindström, designer och styrelseledamot i Svensk Form Stockholm, tittar på förutsättningarna för att starta upp en SPOK-hubb i Stockholm.

Workshopen tar plats i Formlabbets lokaler i Alby – en medlemsverkstad som ger kurser i möbelsnickeri och där proffs och hobbyister kan hyra in sig.

Agenda

  • Rundvandring i Formlabbets lokaler i Alby.
  • Introduktion till SPOK
  • Workshop och samtal

Har du en idé om vem som skulle vara intressanta att bjuda in till workshopen – Tipsa oss gärna!

Om SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Hemsidan synliggör lokala tillverkare och på så vis skapas fler möten och förenklar samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Form/Design Center leder utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av självgående regionala hubbar runt om i landet som listar lokala företag och tillverkare i sina regioner.