Roberley Bell har i över ett decennium lett workshopen i städer runt om i världen som presenterar promenader som en sensorisk observation – ett sätt att till fullo uppleva vår miljö. Synen är det dominerande sinnet med vilket vi tränas att ta in världen omkring oss. Vad händer när vi uppmärksamt använder alla våra sinnen? Hur förändras vår rumsliga medvetenhet? Workshopen ger deltagarna resurser för att dra nytta av sina sinnesupplevelser för att helt "se" var de är. 

→ Workshopen hålls på engelska.

Om Roberley Bell

Roberley Bell är inspirerad av naturen och tiden. Hennes praktik bygger på omvärlden, i synnerhet granskningen av naturen och den byggda miljön. Bell har haft många residenser inklusive Cite International i Paris, Stadt Künstlerhaus, Salzburg, Österrike, The International Studio Program, NYC och Sculpture Space, Utica NY. Bells verk har ställts ut internationellt, inklusive Alan Gallery Istanbul, Medea Gallery Malmö, Sverige, deCordova Museum and Sculpture Park, The Virginia Museum of Fine Arts, Black and White Gallery Brooklyn. Hon har genomfört offentliga projekt i städer internationellt, inklusive Istanbul, Turkiet; Kaliningrad, Ryssland; Chicago, Pittsburgh, Cambridge och Cleveland. Hon har deltagit i flera konstmässor, bland annat Art Miami, Scope New York och Contemporary Art Istanbul.