Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel?
I takt med att nya bostäder planeras och byggs i Sveriges kommuner växer insikten om att många komponenter och synsätt saknas för att kunna erbjuda en komplett livskraftig stad med en intressant blandning, demokratiska stadsrum och sociala möjligheter – där platser för möten, kultur, rekreation, spontanitet och näring ges utrymme.

Denna Think Tank undersöker hur nya former för samnyttjande, urbana gemenskaper och delningsekonomi kan skapas i befintliga stadsdelar och i utvecklingsområden. Vilka mötesplatser behöver vi och vilka saknas? Vad gör stadsrum eller stadsmiljöer demokratiska och inbjudande? Borde de planeras uppifrån eller initieras från gräsrotsnivå – och vem ansvarar i så fall för finansiering och genomförande?

Vårt utforskande tar avstamp i Sege Park, som kommer att bli ett nytt nav i Malmö, med ambitionen att bli ett skyltfönster för socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande. Samtalet sker i samarbete mellan Malmö Form/Design Center, Kjellander Sjöberg och Malmö Stad.

Think Tank 017 är ett första steg till ett utforskande av staden och kommer att resultera i utställningen Commoning Kits på Malmö Form/Design Center i september 2017. Utställning kommer bjuda på vidare samtal och samla innovativa prototyper - verktygslådor - för urban gemenskap, presenterade av 15 utvalda nordiska arkitektkontor.

Seminariet äger rum på engelska.
Förfriskningar kommer att serveras.

Panelgäster:
Marge Arkitekter
Hauschild + Siegel
Lenschow Pihlmann
Malmö Stad Innovation (Eva Engquist)

Kjellander Sjöberg Think Tank
Think Tank är en serie informella, icke-vinstdrivande, samtal som arrangeras av Kjellander Sjöberg med syftet att skapa engagemang och debatt kring stadsbyggnad och arkitektur på ett fördjupat plan. Vi fokuserar på processer som formar och driver arkitekturen framåt och på frågor som utvecklar vår fysiska miljö och det offentliga rummet. Aktuella teman som vidrörts är nya tillfälliga stadsplaneringsstrategier; livskvalitet, resurser & hållbarhet; natur i urbana landskap och svensk arkitekturkultur.

Think Tank-evenemang är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Deltagare och publik består av engagerade individer och en bred sammansättning av kollegor, planerare, kunder, mfl. intressenter.

Läs mer på: kjellandersjoberg.com 

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Kjellander Sjöberg
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Begränsat antal platser. OSA senast tisdag 9 maj till: rsvp@kjellandersjoberg.se
FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/717718088388792/