Under lång tid var Malmös stadsträdgårdsmästare en drivande kraft för utvecklingen av stadens offentliga rum. STAD:s chefredaktör Titti Olsson möter Ola Melin, som under flera decennier var en tongivande stadsträdgårdsmästare. Idag finns inte rollen längre. Varför försvann den, kan man undra? 

Vi bjuder på mingel och förfriskningar!

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. Tidskriften STAD ges ut av Tankesmedjan Movium.

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.