Dags för Skönhetsrådet att dela ut sitt årliga pris! Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort och gör staden Malmö vackrare och mer intressant.

I samband med årets prisutdelning hålls ett samtal utifrån rådets själva livsnerv. För vad menas egentligen med skönhet i våra stadsmiljöer? Handlar det enbart om viss estetik? Om framåt- kontra tillbakablickande stilar? Om hur enskilda byggnader ser ut? Eller ryms fler aspekter i begreppet? Vad är viktigast för att vi ska uppleva en stad som vacker? 

Under kvällen bjuds på något att dricka med lite tilltugg.

PROGRAM

14.30

Finissage för Form/Design Centers utställning I egen regi, plan 2. Utställningen visas av arkitekten David Ottosson, initiativtagare och curator.

15.15

Skönhetsrådets pris för år 2022 delas ut. Prisutdelare är Bo Mårtensson, Skönhetsrådets ordförande.

15.30

Samtal kring ”Skönhetens många ansikten i staden”.

Per-Johan Dahl, arkitekt och docent, institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH
Johan Pitura, Kjellander Sjöberg Arkitekter, Malmö
Gunilla Kronvall, Atelier 01 Arkitektur, Malmö
Cord Siegel, Siegel Architecture, Malmö

Samtalet leds av Ingrid Sommar och Jeanette Gostomski från Skönhetsrådet.

 

Vi stänger dörrarna till utställningarna och entrén 16:00, evenemanget pågår till 17:00. 

Skönhetsrådet i Malmö

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Ändamålet är att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska värden, kulturmiljöer och miljömässiga möjligheter inom Malmö stad, samt verka för att detta vederbörligen beaktas i såväl allmän som enskild verksamhet.