Hur mycket av Malmö ryms egentligen i ”Bilden av Malmö”? Några platser och händelser tar nästan allt intresse medan andra hamnar i skuggan. 2020 års pristagare har fokus på en för Malmöborna känd plats, medan årets pristagare ger en bredare bild av staden. Men det finns mer att skildra. Hur gör man det i dag och vad krävs i framtiden för att ”Bilden av Malmö” ska bli en annan än dagens ibland fördomsfulla syn?

Program

17.30

Samling och mingel!

18.00

Välkommen! Utdelning av Skönhetsrådets utmärkelser för år 2020 och 2021 

Bo Mårtensson – Skönhetsrådets ordförande

18.30

Samtal kring ”Bilden av Malmö”

Ingrid Sommar – Design- och arkitekturjournalist, Samtalsledare
Anna Heide – Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon
Finn Williams – Stadsarkitekt, Malmö stad
Maria G Francke – Kulturjournalist, Sydsvenskan
Martin Persson – Producent, Anagram
Niels de Bruin – Landskapsarkitekt, White Arkitekter

19.30

Avslutning med frågestund

 

Under kvällen bjuds på något att dricka med lite tilltugg.

 

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö.