Vi bygger mycket i Sverige nu, men hur får vi ihop ekvationen av billigare byggmaterial och en klimatneutral byggprocess? Många förordar ett större industriellt byggande för ökad effektivitet och lägre kostnader – fler och fler företag importerar byggmaterial, byggelement och husdelar från andra länder i Europa. Vad innebär detta för materialens hållbarhet, transporter, energiåtgång, CO2-utsläpp och LCA? Under seminariet jämför vi olika möjliga strategier:

Industriellt byggande (byggnadsdelar i fabrik)
Montering av byggnadsdelar från andra länder eller andra delar av Sverige
Platsbyggt med lokala material
Platsbyggt med importerade material

Medverkande

Anna Fredriksson, Linköpings universitet, bedriver forskning om bygglogistik. Om hur olika system påverkar hållbarhet och vilka avvägningar man bör göra för att uppnå de bästa resultaten.
Henrik Björk, Optimera.

I panelen

Anders Ejlertsson, IVL
Therese Ask, Woody Bygghandel
Ebba Örwall Lovén, Byggmästarn i Skåne
Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson

Program

10.30 – Registrering och kaffe
11.00 – 12.00 Anna Fredriksson, Linköpings Universitet
12.00 – 12.45 Lunch & mingel
12.45 – 13.05 Henrik Björk, Optimera
13.05 – 13.50 Diskussion och paneldebatt
13.50 – 14.00 Sammanfattning och avslut

Läs mer >> www.hbsyd.se/225-hallbar-bygglogistik

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Hållbart byggande i syd