Sashiko är det japanska uttrycket för “små stick” och är en gammal teknik för att lappa, laga, förstärka och/eller dekorera textil. Vi kommer att börja med att testa tekniken och sedan syr vi prover med hjälp av en mönstermall. Du kommer att lära dig vilka nålar som passar till vilka tyger och hur man håller nålen. Har du redan baskunskapen och vill testa ett mer komplext mönster, kommer det att finnas mönster för olika nivåer. 

Ledare för kvällen är Adrienn Görgényi Andersdotter.

 

Sashiko

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk. Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket och verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden. Föreningen ordnar inspirationskvällar med möjlighet att prova på en specifik teknik, fördjupande föreläsningar, informella slöjdhäng och kan även erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening