Sashiko är det japanska uttrycket för “små stick” och är en gammal teknik för att lappa, laga, förstärka och/eller dekorera textil. Vi kommer att börja med att testa tekniken och sedan syr vi prover med hjälp av en mönstermall. Du kommer att lära dig vilka nålar som passar till vilka tyger och hur man håller nålen. Har du redan baskunskapen och vill testa ett mer komplext mönster, kommer det att finnas mönster för olika nivåer. 

Ledare för kvällen är Adrienn Görgényi Andersdotter.

 

Sashiko

STADEN MALMÖS HEMSLÖJDSFÖRENING

Staden Malmös Hemslöjdsförening vill sprida kunskap om hantverkstekniker, kvalitet, beständighet och återbruk. Föreningen vill berätta historien bakom det traditionella hantverket. De verkar för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och den gränslösa glädjen i slöjden.

Staden Malmös Hemslöjdsförening verkar för att sprida kunskapen om hemslöjd i form av föreläsningar, möjligheten att prova på hantverk och erbjuda handledda fördjupningskurser i historia, teknik och material. De har återkommande inspirations- och prova-på-kvällar, ofta en gång i månaden.

Läs mer om Staden Malmös Hemslöjdsförening