Circular Design for Zero Emission Architecture and Building Practice fokuserar på framväxande trender inom nollutsläppsbyggnader, särskilt noll- och minuskoldioxidutsläpp. Boken är uppbyggd kring praktiska designlösningar, inklusive forskningsbaserade passiva lösningar för extrema klimat. Den diskuterar passiv och koldioxidsnål kyla och uppvärmning och naturlig ventilation, livscykelanalys och livskostnadsanalys.

Boken presenterar exempel och fallstudier från innovativa lågteknologiska till högteknologiska tillvägagångssätt, som täcker ett brett spektrum av klimatzoner för att visa lärdomar och proof of concept. Utsatta grupper av människor som klimatflyktingar diskuteras, tillsammans med hur folklig arkitektur kan hjälpa till att introducera praktiska metoder i byggmetoder med låga koldioxidutsläpp.

Den här boken presenterar teoretisk och praktisk täckning av cirkulär design för nollutsläppsarkitektur och byggnad i relation till de globala utmaningarna med klimatförändringar och extremt väder.

Marwa Dabaieh

Marwa Dabaieh

Marwa Dabaieh är arkitekt och BioGeometry-utövare. Hennes expertis ligger inom hållbar och miljömedveten arkitektur. Dabaieh har de senaste 20 åren arbetat inom området nollutsläpp och passiva jordbyggnader, hållbart arkitektoniskt bevarande, klimatkänslig design och klimatneutral arkitektonisk design. Läs mer