Under våren 2021 lanserar Region Blekinge konceptet SPOK (samtida produktion och konsumtion) i Blekinge. SPOK är ett koncept från Skåne framtaget av Form/Design Center som främjar lokalproducerad konst och tillverkning. SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank. 

Läs mer ››

 

Program

Välkommen! Syftet med SPOK, vad det är och vad som ger framgång. Form och design + industri = sant Talare: Anna Gudmunsdottir, Form/Design Center.

Varför etablerar vi SPOK i Blekinge. Talare: Malena Sandgren, Verksamhetschef Kultur och bildning och Tobias Delfin avdelningschef Regional tillväxt, Region Blekinge.

Louise Hederström Formgivaren Louise Hederström berättar hur hon har använt sig av SPOK. Talare: Louise Hederström

Konceptets funktionalitet Teknisk genomgång med sökfunktion och andra egenskaper och tillgångar. Talare: Martin Johansson Techtank.

Frågor från chatten Paus  10 min

Infrastruktur och stöd kopplat till produktutveckling, matchning, produktlansering, avtal och ekonomi. Talare: Anders Johansson, Almi.

Processkarta och tillvägagångssätt Talare: Anna Gudmunsdottir, Form/Design Center.

Blekingeföretag speglar sina idéer kring möjligheterna med SPOK Testpanel sökes! Region Blekinge söker 8-10 formgivare och designers som vill ingå i testpanel för SPOK. Talare: Hanna Nilsson, projektledare Region Blekinge

Avslutande ord och svar på frågor från chatten Eftermingel i fyra digital rum

 

Programmet avslutas med att vi öppnar fyra digitala rum, där du fritt kan mingla, ställa mer individuella frågor eller föra fördjupade samtal inom följande tema:

SPOK - då, nu och i framtiden. Värdar i rummet är Anna Gudmunsdottir, Form/Design Center och Louise Hederström, formgivare.
Testpanel - en experimentell värld. Värdar i rummet är Hanna Nilsson och Görel Abramsson, Region Blekinge.
Den digitala plattformens mysterier och möjligheter. Teknisk support av Martin Johansson, Tech tank.
Är detta nåt för mig? Carina Karlsson, Region Blekinge samtalar med dig som är formgivare, tillverkare, slöjdare, eller du kanske är allt detta samtidigt eller bara ibland.

 

ANMÄLAN: Anmäl dig här ››  

 

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Under 2020 expanderade den skånska plattformen efter att Tillväxtverket beviljade SPOK medel för att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige. Målet med satsningen var att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt. SPOK är grundat av designern Jenny Nordberg och drivs av Form/Design Center.