Form/Design Center närvarar på Malmöfestivalen där vi i tre dagar formar och bygger i Barnlandet vid stadsbiblioteket.

Med inspiration från arkitekt och designduon Ray och Charles Eames och deras House of Cards bygger vi ett stort korthus. Varje kort har sex slitsar, två på varje sida och en i varje ände, vilket gör att korten kan fästas i varandra. Detta gör det möjligt, att på ett enkelt sätt, bygga en stor arkitektonisk struktur. Korten designar du helt själv. Därefter fäster du ditt unika kort i den större gemensamma konstruktionen. Mot dagens slut har vi tillsammans byggt ett stort färgglatt korthus!