En skyskrapa, ett slott, en tunnel eller en labyrint – att skapa med kartonglådor är oändligt! På Barnlandet bygger vi tillsammans med större kartonglådor, både på höjden och på bredden. Under dagarna blir det nya former och strukturer hela tiden beroende på vem som bygger dem – bara fantasin sätter gränserna!

Barnlandet på Malmöfestivalen

På lördagsplan vid Stadsbiblioteket ligger Barnlandet. Här skapas en värld full av lek, kreativitet och påhittighet för små och stora barn att utforska. Barnlandet är igång under festivalens alla åtta dagar och flera av programpunkterna är återkommande. Programmet bokas i samarbete med aktörer och föreningar från Malmös barn- och kulturliv. Läs mer