Lyssna på avsnittet här

Spotify
Apple Podcast
Soundcloud

 

Blandstad är ett begrepp som återkommer som modell för stadsbyggnad, men har blivit ett fogligt och nästan verkningslöst ideal som går att fylla med vad som helst. Men vad finns bortom blandstaden? Med Malmö som utgångspunkt diskuterar vi vad vi kan lära av den befintliga staden och hur vi skapar stadsdelar där bostäder och kommersiella verksamheter blandas med ett aktivt och ljudligt kulturliv. 

Samtalet är en del av programmet för utställningen NOISY NEIGHBOURS på Form/Design Center och görs i samband med Samtidskonstdagarna

Medverkande

  • Marcus Horning – Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad.
  • Åsa Bjerndell – Arkitekt, stadsplanerare och en av initiativtagarna till tankesmedjan CSAM.
  • Karl Landin – Planarkitekt och medlem i tankesmedjan CSAM.
  • Morten Frisch från kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet.

SAMTALSLEDARE
Kris Johnson-Jones, Arwidssonstiftelsen.

Arwidsson Talks

Arwidsson Talks är en podcast om hållbar stadsutveckling där vi diskuterar aktuella frågor och pratar med kunniga personer om våra städers och platsers framtid, värden och kvaliteter.