Studio Matilda Ekströms ambition är att skapa textilier som är poetiska och djärva med en lång hållbarhet. Studion samarbetar med producenter inom interiör och mode men formger även textila objekt under eget namn i en småskalig studioproduktion. Att med känslighet undersöka hur färg, material, form och rytm relaterar till varandra är grunden i studions arbete samtidigt som det oväntade i designprocessen alltid ges stort utrymme. Drivkraften är att skapa textilier som förhåller sig till en bestående diskurs och som inspirerar människor i deras vardag.

Studion är baserad i Malmö. Matilda Ekström har en examen i textildesign från Textilhögskolan i Borås samt The Royal Danish Academy of Design i Köpenhamn.