Kjellander Sjöberg grundades 1998 i Stockholm. KS är ett medelstort arkitektkontor med ett internationellt sammansatt team som leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt. Kontoret har allt sedan starten vunnit erkännande för sitt arbete inom samtida arkitektur och stadsbyggnad, liksom för sitt aktiva deltagande i samtidsdebatten.

För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö.