Jingbei Zheng är en oberoende designer som grundade sin egen svenskbaserade ateljé, under sitt masterprogram på IKDC vid Lunds universitet. Efter examen dedikerade hon sig till att driva studion. Med en utforskande och experimentell inställning ger hon subtilt medvetande och mjuka känslor till processen att designa objekt från råmaterial, kombinerat med filosofiska och poetiska begrepp.

Jingbeis arbete undersöker möjligheterna att tillämpa traditioner i samtida sammanhang med vanliga och sensoriska anslutningar till det rotade minnet och upplevelsen av både orientalisk och nordisk kulturbakgrund. Det är förkroppsligandet av hennes observation och uppfattning om natur, material, kultur och liv.